เรื่องน่ารู้ : เร่ว

เรื่องน่ารู้ : เร่ว
เร่วมี 2 ชนิด คือเร่วน้อยและเร่วใหญ่ เร่วน้อยที่มีคุณภาพดีจะต้องมีลักษณะของผลใหญ่ แข็ง มีเนื้อมาก เนื้อในเมล็ดมีสีน้ำตาลแดง และมีกลิ่นหอมฉุนมาก ส่วนเร่วใหญ่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่า เร่ว เร่วกระวาน กระวานป่า หมากแหน่ง มะอี้ หมากอี้ และหมากเน็ง เป็นต้น
พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.15 น.

    เร่วมี 2 ชนิด คือเร่วน้อยและเร่วใหญ่ เร่วน้อยมีชื่อท้องถิ่นบางพื้นที่ว่า เร่ว เร่วดง เป็นต้น โดยผลเร่วน้อยที่มีคุณภาพดีจะต้องมีลักษณะของผลใหญ่ แข็ง มีเนื้อมาก เนื้อในเมล็ดมีสีน้ำตาลแดง และมีกลิ่นหอมฉุนมาก ส่วนเร่วใหญ่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่า เร่ว เร่วกระวาน กระวานป่า หมากแหน่ง มะอี้ หมากอี้ และหมากเน็ง เป็นต้น โดยผลเร่วใหญ่ที่มีคุณภาพดีนั้นต้องมีลักษณะผลใหญ่ แข็ง มีสีเทา เนื้อในมีสีน้ำตาลอมเทาถึงสีน้ำตาล และมีกลิ่นหอมฉุนเช่นกัน เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด โดยเฉพาะในดินร่วนซุยในที่ร่มรำไร ในประเทศไทยพบได้ทางภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง.
..

ขอบคุณข้อมุล จาก เดลินิวส์