เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น

เป็นเขตรักษาพันธุ์ที่มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแม่ระมาด และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 733, 125 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงชันสลับซับซ้อน สภาพป่ามีหลากหลายประเภท

ทั้งมีป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเมืองหนาว และมีจุดชมวิวที่ดูทะเลหมอกในยามเช้าได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ช่วงฤดูที่น่าเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม ส่วนที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ นั้นตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 35 เส้นทางสายแม่ระมาด-บ้านตาก อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เดินทางมาเยือนเขตรักษาพันธุ์ฯ แห่งนี้ ทุกคนมักใฝ่ฝันว่าจะได้เห็น “สลาแมนเดอร์” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จิ้งจกน้ำ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำดึกดำบรรพ์ที่หายาก โดยมีลักษณะเหมือนกับจิ้งจก ลำตัวสีชมพู ซึ่งถ้าใครได้เจอสัตว์พิเศษชนิดนี้ถือว่าโชคดีมากเลยทีเดียว

ไฮไลท์น่าชม
– ดอยขุนแม่ตื่น อยู่บริเวณหลังที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ฯ มีลานหินเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งถ้ำขนาดเล็ก ที่ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น เก้ง เลียงผา ค้างคาว เป็นต้น
– ตื่นเต้นไปกับการล่องแก่งลำน้ำแม่ตื่นซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่มีขนาดใหญ่ของแม่น้ำปิง ไหลจากเทือกเขาในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรจบกับลำน้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพล โดยจุดเริ่มต้นของการล่องแก่งเรือยางลำน้ำแม่ตื่น คือ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ฯ ล่องไปตามลำน้ำแม่ตื่นผ่านธรรมชาติป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับได้สัมผัสกับชีวิตชาวกระเหรี่ยงดั้งเดิมกลางป่าลึก รวมทั้งสนุกและท้าทายกับการล่องเรือยางผ่านเกาะแก่งต่างๆ ได้แก่ แก่งห้วยพระเจ้า แก่งห้วยแสม แก่งห้วยน้ำหวาน แก่งห้วยพลู และแก่งที่ท้าทายมากที่สุดคือแก่งห้วยวัว ซึ่งความยาวของแก่งประมาณ 1 กิโลเมตร พ้นจากแก่งห้วยวัวแล้วจะพบกับเกาะแก่งต่างๆ มากมาย ครั้นล่องถึงบริเวณลำน้ำแม่ตื่นกับ แม่น้ำปิงมาบรรจบกัน จะมีเรือรอรับเข้าสู่หมู่บ้านชาวประมง ที่บ้านหินลาดนาไฮ โดยสามารถพักค้างแรมหรือเดินทางกลับเขื่อนภูมิพลได้
– ดอยสอยมาลัย ยอดเขาที่สูงที่สุดของเขตรักษาพันธุ์ฯ โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง
– 1,600 เมตร และจากยอดดอยสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์

ล่องไปตามลำน้ำแม่ตื่นผ่านผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ได้สัมผัสกับชีวิตชาวกระเหรี่ยงดั้งเดิมกลางป่าลึก ชมความงามของธรรมชาติ และนกนานาพันธุ์ ผจญภัยกับการล่องเรือผ่านเกาะแก่งต่างๆ ได้แก่ แก่งห้วยพระเจ้า แก่งห้วยแสม แก่งห้วยน้ำหวาน แก่งห้วยพลู แก่งที่ท้าทายมากที่สุดคือแก่งห้วยวัว ซึ่งความยาวของแก่งประมาณ 1 กิโลเมตร จากแก่งห้วยวัวจะพบกับเกาะแก่งต่างๆ มากมาย ล่องถึงบริเวณลำน้ำแม่ตื่นกับแม่น้ำปิงมาบรรจบกัน มีเรือรอรับเข้าสู่หมู่บ้านชาวประมง ที่บ้านหินลาดนาไฮ โดยจะพักค้างแรมหรือเดินทางกลับเขื่อนภูมิพลได้///ททท.