อาหารดิบ อันตราย ‘โรคพยาธิใบไม้ตับ’ ถามหา

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดประทุมแพงศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปิยิน ตลับนาค นอภ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โดยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นภัยเงียบที่เกิดจากพฤติกรรมการกินเมนูอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งมีหลักฐานทางระบาดวิทยาบ่งชี้ว่า การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับบ่อย ๆ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยจากสถิติพบผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นถึง 60-70 คนต่อวัน

นอกจากนี้ สิ่งที่น่าตกใจ คือ ข้อมูลกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เมื่อปี 48 มีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคพยาธิใบไม้ตับถึงวันละ 70 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 3 ราย หากเปรียบเทียบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 100 คน จะมี 10 คน ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี จึงนับเป็นโรคที่รุนแรง ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และกระทบต่อวัยทำงาน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-55 ปี

จึงเป็นการจุดประกายให้เกิดโครงการต้นแบบเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการ ใน จ.ขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อ.บ้านไผ่ และอ.บ้านแฮด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบ ไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จะได้รู้จักป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว ซึ่งคนไทยต้องปรับพฤติ กรรมการกิน ก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคได้