ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายพรทิษฐ์วิชิตโชคชัยกล่าวว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าตามที่

นายพรเพ็ชกล่าวในวันอังคาร ว่าแม้จะมีการประชุมระหว่างรัฐบาลกับพรรคการเมืองเมื่อวันจันทร์ว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จะมีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

ประธานกล่าวว่าเขาเองเชื่อว่าการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ตามที่นายประยุทธประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เขากล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานถึง 150 วันในการเตรียมการเลือกตั้งเพราะปกติแล้วจะใช้เวลาเพียง 60-90 วันเท่านั้น

เขาหวังว่า EC และพรรคการเมืองจะสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆได้ทันเวลา
ในข้อเสนอแนะจากพรรคการเมืองบางแห่งสำหรับคะแนนหลักที่จะได้รับการยกเว้นนายพรเพชรกล่าวว่าทุกคนต้องคำนึงถึงรัฐธรรมนูญเพื่อดูว่าข้อกำหนดนี้สามารถยกเว้นได้หรือไม่โดยใช้มาตรา 44

เขาบอกว่าถ้ารัฐบาลถาม NLA สำหรับวิธีการออกเกี่ยวกับพรรคที่เขาจะต้องปรึกษากับสมาชิก NLA อื่น ๆ สำหรับการแก้ปัญหา
นายพรเพชรกล่าวว่าแม้ว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งใหม่จะยังคงดำเนินอยู่ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งในฐานะที่ EC สามารถดำเนินการได้
เขากล่าวว่า NLA มีกำหนดจะลงคะแนนเลือกตั้ง EC ใหม่ในวันที่ 12 กรกฎาคมเขาเชื่อว่า EC ใหม่จะสามารถเข้ารับตำแหน่งงานจากที่เดิมได้โดยไม่มีปัญหา